Text-based games
Text-Based Adventure Games
Papers

Perceiving the World: Question-guided Reinforcement Learning for Text-based Games
Yunqiu Xu, Meng Fang, Ling Chen, Yali Du, Joey Tianyi Zhou, Chengqi Zhang
In ACL 2022
[code]

Fire Burns, Sword Cuts: Commonsense Inductive Bias for Exploration in Text-based Games
Dongwon Kelvin Ryu, Ehsan Shareghi, Meng Fang, Yunqiu Xu, Shirui Pan, Reza Haf
In ACL 2022 (Short)
[code]

Generalization in Text-based Games via Hierarchical Reinforcement Learning
Yunqiu Xu, Meng Fang, Ling Chen, Yali Du, Chengqi Zhang
In EMNLP 2021 (Findings)
[code]

Deep Reinforcement Learning with Stacked Hierarchical Attention for Text-based Games
Yunqiu Xu*, Meng Fang*, Ling Chen, Yali Du, Joey Tianyi Zhou, Chengqi Zhang
In NeurIPS 2020
[code]

Deep Reinforcement Learning with Transformers for Text Adventure Games
Yunqiu Xu, Ling Chen, Meng Fang, Yang Wang, Chengqi Zhang
In IEEE Conference on Games (CoG) 2020